Sabah

Türkiye'nin Gazetesi

Yayın hayatına başladığı 22 Nisan 1985 tarihinden beri, cesur, çok sesli, yenilikçi ve öncü kimliğinden ödün vermeden Türkiye’de gazetecilik anlayışını değiştiren Sabah Gazetesi, birçok “ilk”e imza atarak kısa sürede yılların gazetelerini geçip zirveye ulaştı ve güçlü bir marka haline geldi. Sabah, gazetecilik ve teknoloji alanında yaptığı atılımlarla kısa sürede çok hızlı bir gelişme göstererek büyük gazete kimliği kazandı.

Kararlı ve ilkeli. Serbest piyasa ekonomisinden yana...

Hukukun üstünlüğünü savunan Sabah Gazetesi, manşet ve yorumlarıyla, her sabah Türkiye gündemini belirliyor.

Farklı görüşleri temsil eden en yetkin ve tanınmış köşe yazarları, toplumun her kesimine seslenen tam bir “yurttan sesler korosu’’ oluşturuyor; kadınlar, erkekler, gençler, çocuklar, emekliler, işçiler, memurlar, çiftçiler, köylüler, öğretmenler, öğrenciler… Her yaştan, her meslekten, herkesin sesini duyurabildiği ve karşısındakini duyabildiği dev bir çok sesli koro. 

Türk basınında birçok yeniliğe ve değişime imza atan Sabah Gazetesi; cesur, yenilikçi ve öncü kimliğini hiç değiştirmeden yoluna devam ediyor… 

Sabah Gazetesi’nde; sosyal, ekonomik, politik ve uluslararası konularda aydınlatıcı ve tarafsız düşünceler; açıkça, özgürce ve cesaretle tartışılıp, tarafsız haberlere dönüştürüldükten sonra okuyucuya sunuluyor.

Toplumu yakından ilgilendiren ekonomik, sosyal, politik ve uluslararası konulara ısrarlı ve yansız bir yaklaşımla açıklık getirerek, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve sağlıklı bir karara varmasına yardımcı olmak Sabah’ın temel yayıncılık ilkeleri arasında.

Sabah’ın kısa zamanda ulaştığı başarı, okur profilini olumlu yönde etkileyerek, medya pazarında önde gelen bir marka olmasını sağladı. Her gün 1 milyonu aşkın kişi tarafından okunan Sabah, gazete okurlarının %13’üne erişiyor.

Sabah, hazırladığı özel ekler ve getirdiği yeniliklerle kadın gazete okurunun artmasına önemli derecede katkıda bulunuyor. Her dört Sabah okurundan biri kadın. Tüketimin ana potansiyelini oluşturan ABC1 sosyo-ekonomik grubundan okurların toplamı %49 ve ekonomide aktif yaş grubunu temsil eden 18 - 44 yaş arasındaki okurlarının oranı %60.

Sabah okurlarının %45’i lise ve/veya üniversite eğitimine sahip.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana yeniliklerin öncüsü olan Sabah, hem haber anlayışı, hem teknolojisiyle gündemi belirleyen gazete olmayı başardı.

Sabah, reklam verenlerin ürün ve markalarının geniş ve prestijli bir okur kitlesine ulaşmasını sağlayan önemli bir mecra konumunda. 

Sabah Gazetesi’nin başarıları ve Türk Basını’na kazandırdığı yenilikler:

Seçkin köşe yazarları ile “çok sesli gazete” akımını başlattı.

Türkiye’nin tamamı bilgisayarda hazırlanan ilk ulusal gazetesi olarak iletişim çağının hızına ve düzeyine uygun gelişmiş teknoloji ile sayfa yapımı ve gazete baskısına başladı.

Reklam broşürleri ve eklerin gazete içine yerleştirilmesinde otomatik insert sistemini uygulayan ilk gazete oldu.

Baskı öncesi ve baskı teknolojisinde renk ve metin entegrasyonunda üstün teknoloji kullanımına öncülük yaparak, bu alanda dünyanın sayılı gazeteleri arasındaki yerini aldı.

Sayfa düzeninde daha çok fotoğraf ve grafik kullanarak haberleri daha net ve anlaşılır hale getiren Sabah, basın reklamlarına canlılık ve renk getirdi. Gazetenin daha rahat ve keyifle okunmasını sağladı.

Türkiye’de ilk defa uygulanan baskı sistemiyle, tamamı renkli 48 sayfa baskıyı mümkün kılan Sabah, yıllardır dar boğaz oluşturan renkli sayfa kapasitesini devamlı artırarak, renkli reklamlara daha çok alan yarattı.

Baskı kalitesini ve teknolojisini sürekli yatırım yaparak geliştiren Sabah Gazetesi, kuşe kağıt kalitesini Türkiye genelindeki okurlarına ulaştıran ilk gazetelerden biri oldu. Son model renk ayrımı ve baskı makineleriyle kapasitesini ve kalitesini yükseltti.

Gazete ekleri ile hem okurunu bilgilendirdi, hem de reklam sektörüne belirli konuları işleyen yeni mecralar kazandırdı.

Günün şartlarına uygun hızlı ve etkin dağıtım kanallarının kurulmasına ön ayak oldu. Böylelikle satış bilgileri günlük olarak derlenmeye başlandı.

www.sabah.com.tr


Sabah

Sabah