İnsan Kaynakları Politikası

Turkuvaz Medya Grubu olarak bizim için başarının ilk anahtarı “insan”dır ve bugüne kadar tüm başarılarımızda hiç kuşkusuz 5000’i aşkın çalışanımızın büyük payı vardır. Çağımızdaki köklü değişimler ve globalleşen dünya pazarı, işletmelerin rekabet stratejilerinde de niteliksel değişimlere yol açmıştır. Yeniliklere hızla uyum sağlamanın önem kazanması, işletmelerin bu değişimlere hemen tepki verecek bir organizasyon ve iş  gücü yapısına sahip olmasını gerektirmektedir.

Bizler İnsan Kaynakları ekibi olarak;

  • Sahip olduğumuz insan kaynağının, Grubumuzun vizyon ve stratejilerini gerçekleştirebilecek nitelikte bireylerden oluşturulması, onların motivasyonunun sağlanması, geliştirilmesi, kısacası etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inanmakta,

  • Uzun vadeli kişisel ve mesleki gelişim imkanlarının sunulduğu, yeni ve yaratıcı fikirlerin takdir edildiği, iş ortamının getirdiği dayanışma ve paylaşımı güçlendirerek, güven veren ve destek sağlayan bir çalışma atmosferi oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Şirketlere rekabet avantajı sağlamada en önemli faktörün insan kaynağı olduğunun bilinciyle, yetenekli çalışanların, en etkin seçme - yerleştirme ve yetenek yönetimi süreçleri uygulamaları ile aramıza katılmasını sağlayarak, Grubumuzu daha da güçlendirmek, herkesin üyesi olmaktan mutluluk duyacağı bir çalışma ortamı oluşturmak istemekteyiz.

İnsan Kaynakları Olarak Amacımız;
Kuruma bağlı, verimli, yetkin, gelişime açık ve istekli, ekip çalışmasına yatkın insan kaynakları profilini oluşturmak ve korumaktır. Çalışanların kişisel hedefleri ile kurum hedeflerinin örtüşmesi prensibini benimseyerek; çalışanlarla sıcak, açık iletişim kurmak temel hedefimizdir.

İnsan Kaynakları Grubu Olarak Vizyonumuz;
Katılımcılığı artıran, yetenekleri geliştiren, iş gücü kalitesini yükselten, zevkli, özgür ve onurlu bir çalışma ortamının yaratılması için gerekli çalışmaları yapmak.

Grup şirketler bünyesinde yetenekli personelin yer aldığı; personelin niteliklerini geliştirmeleri, potansiyellerini sunmaları için fırsatlar tanındığı; en iyi ürünlerin yaratıldığı özgür bir çalışma ilişkisinin örgütleyicisi-hazırlayıcısı olmak.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası