Kurum Kültürü

Vizyonumuz

Bünyesinde medyadan perakendeye, kitap yayıncılığına kadar uzanan geniş bir yelpazede öncü markalar barındıran kimliğimizle, faaliyet gösterdiğimiz her alanda güvenilir, saygın ve lider bir kurum olmak. Hızla gelişen ve değişen dünyada, sürekli genişleyen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda kendimizi yenileyerek kurumumuzu geleceğe taşımak.

Misyonumuz

Doğru, güvenilir ve sorumlu yayıncılık yapmak; toplumsal ve kültürel gelişime destek vererek ülkenin bugününe ve geleceğine katkıda bulunmak;  kendini ve içinde bulunduğu ortamı sürekli geliştiren, bu çerçevede öncü olan, faaliyetleri ve mali performansıyla sürekli büyüyen, dinamik bir organizasyon yaratmak ve sürdürmek.

 Değerlerimiz

Turkuvaz Medya Grubu, kurum kimliğini güçlendiren 7 ana değere sahiptir.

  • Turkuvaz Medya Grubu üyesi olma bilinci
  • Bilgiyi kullanma becerisi
  • Başarma azmi ve sonuç odaklılık
  • Dürüstlük ve şeffaflık
  • Sorumlu olma ve inisiyatif alma
  • Müşteri memnuniyeti
  • Sosyal sorumluluk

Kurumun çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır. Özellikle yazılı ve görsel medyada, kişilik haklarına ve özel yaşamın gizliliğine saygı, doğruluk, tarafsızlık ve güvenilirlik temel değerlerdir. 

Kurum Kültürü

Kurum Kültürü