ENERJİ POLİTİKAMIZ

Turkuvaz Medya, enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltma ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini arttırma çabası ile enerji yönetim sistem amaçlarına uyumlu proje ve yöntemler kullanarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu nedenle sistemimiz, kapsamındaki tüm enerji türleri ile ilgili enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi konularında performans artırımını göz önünde bulundurur.

Bu kapsamda oluşturulan amaç ve hedeflere ulaşabilmek için;

  • Faaliyetlerimizin tüm süreçlerinde Enerji Verimliliğini esas alarak, gelişen teknolojilerle sürekli iyileştirme ve enerji performansını artırmayı hedefleyeceğimizi,
  • Enerji amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayarak enerji ile ilgili tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere uyacağımızı,
  • Enerji tüketimimizi etkileyecek ekipman, ürün ve hizmetlerin satın alınmasında ya da yenilenmesinde enerji verimliliği performansını artırmak üzere kriterleri değerlendireceğimizi,

taahhüt ederiz.

Turkuvaz Medya Grubu