Minika Go Dergi

En Zengin İçerik ve En Çok Eğlence

Okuma çağındaki çocukların bilgisel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Minika GO dergisi, bu alanda eser üreten ülkenin en iyi yazar, çizer ve tasarımcılarını buluşturuyor. 7-14 yaş grubundaki çocukların ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan Minika GO, bilimden sanata, çizgi romandan edebiyata, kültür ve tarihten değerler eğitimine, bilmece-bulmacaya kadar uzmanlarca hazırlanmış en zengin içerikli dergi durumunda.

www.minikagodergi.com.tr

Minika Go Dergi

Minika Go Dergi