Fikriyat

2020 yılında yayın hayatına başlayan Fikriyat Yayınları, metafizik, dini düşüncenin çeşitli konuları, ahlak, tarih, edebiyat, felsefe alanlarında kadim miras kadar çağdaş düşünce sorunlarına odaklanan, bu minvalde yeni bakış açıları kazandıracak eserleri okurlarıyla buluşturmayı gaye edinmiştir.

www.fikriyat.com

Fikriyat

Fikriyat